Współpraca

Bydgoskie Centrum Sztuki

Bydgoski oddział Sopockiego Domu Aukcyjnego ściśle współpracuje z Bydgoskim Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego, które powstało z inicjatywy Fundacji Take Care.

Jest to ośrodek kulturalny, który organizuje cykliczne wystawy, w tym również rzeźby, a także spotkania i warsztaty poświęcone rzeźbie. Prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą.

Hanna Kardas

Prezes

Natalia Pichlacz Bydgoskie Centrum Sztuki

Natalia Pichłacz

Specjalistka ds. wystaw