Sprawdź najczęściej zadawane pytania

Jako instytucja profesjonalnie zajmująca się sprzedażą dzieł sztuki, pozyskujemy obiekty zarówno sztuki dawnej, jak i współczesnej. Bydgoski oddział Sopockiego Domu Aukcyjnego skupia się na rzeźbie, jednak oprócz niej przyjmujemy także obrazy, rysunki, grafiki, rzemiosło, porcelanę oraz inne wyjątkowe przedmioty, które mogą zainteresować kolekcjonerów.

Wstępna ocena i oszacowanie wartości obiektu dokonywane przez naszych ekspertów jest bezpłatne. Przyjmując obiekt do wyceny, podpisujemy umowę na oszacowanie wartości.

Tak. Prowizja od sprzedaży jest pobierana. Obiekty do sprzedaży przyjmujemy na podstawie umowy komisu. W celu zapoznania się z warunkami współpracy prosimy o kontakt na adres e-mail: bydgoszcz@sda.pl lub pod numerem telefonu +48 602 593 826.

Nie musisz dodatkowo rozliczać się z Urzędem Skarbowym. Jeśli sprzedaż dzieła sztuki nie jest podstawą Twojej działalności gospodarczej i jesteś w posiadaniu danego obiektu dłużej niż 6 miesięcy, nie ma konieczności wykazywania przychodu ze sprzedaży w zeznaniu podatkowym. Sytuacja jest inna, kiedy to twórca sprzedaje swoje dzieło. W przypadku aukcji naliczana jest opłata aukcyjna, która zaczyna się już od 15%, a jej wysokość uzależniona jest od wartości obiektu. Opłata ta obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, jeśli obiekt nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty wystawiamy faktury VAT marża.

Aukcje odbywają się w naszym oddziale przy ul. Jagiellońskiej 47 w Bydgoszczy. Wystarczy, że wyślesz do nas zgłoszenie licytacji na adres e-mail: bydgoszcz@sda.pl. Znajdziesz je na naszej stronie internetowej. Po zgłoszeniu otrzymasz numer licytacyjny. Możesz wziąć udział w licytacji osobiście, telefonicznie lub przez Internet. Możesz także zlecić nam licytację i wcześniej ustalić kwotę maksymalną, do której mamy licytować za Ciebie. W ten sposób dajesz nam swoje pełnomocnictwo i nie musisz być wówczas osobiście na aukcji. Po aukcji niezwłocznie poinformujemy Cię o jej przebiegu.

Udział w aukcji jest bezpłatny. Każda osoba pełnoletnia może wziąć w niej udział. Nie pobieramy wadium od licytujących.

Z ofertą aukcyjną możesz zapoznać się na naszej stronie internetowej www.sda.bydgoszcz.pl w zakładce Aukcje. Ponadto 14 dni przed każdą aukcją można zobaczyć wystawę przedaukcyjną w naszym oddziale przy ul. Jagiellońskiej 47, na której możesz osobiście przyjrzeć się wystawionym pracom.

Licytacja telefoniczna umożliwia Ci uczestnictwo w aukcji za pośrednictwem naszego pracownika. Będziesz z nim w stałym kontakcie w trakcie jej trwania. Pracownik, który zostanie Ci przypisany, jest obecny na sali aukcyjnej i informuje Cię na bieżąco o rozwoju sytuacji, dzięki czemu będziesz czuł się tak, jakbyś licytował osobiście. Aby skorzystać z takiej formy licytacji należy przesłać nam zlecenie licytacji telefonicznej za pomocą poczty elektronicznej. Zlecenie jest dostępne w naszej siedzibie lub na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do wysłania e-maila ze zleceniem na adres bydgoszcz@sda.pl. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w celu omówienia szczegółów.

Jeśli chcesz uczestniczyć w licytacji osobiście, wypełnij zlecenie licytacji dostępne na stronie www.sda.bydgoszcz.pl lub w naszym oddziale. Każdy uczestnik otrzyma numer licytacyjny, który uprawnia go do licytacji. Aukcja odbywa się w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 47. Licytacja każdego obiektu zaczyna się od ceny wywoławczej ustalonej przez aukcjonera. W momencie, gdy licytowany jest obiekt, który chcesz kupić, podnieś swój numer do góry. Kwota będzie sukcesywnie wzrastała w przypadku większej ilości chętnych na ten sam obiekt. Licytację wygrywa osoba, która podniesie numer jako ostatnia i której kwota nie zostanie przez nikogo przebita. Po uiszczeniu płatności stanie się ona nowym właścicielem wylicytowanego dzieła sztuki.

Tak. Wszystkie obiekty, które nie zostały sprzedane podczas aukcji, można nabyć po jej zakończeniu. Należy pamiętać, iż w sprzedaży poaukcyjnej obowiązuje opłata aukcyjna. Zachęcam do zapoznania się z naszym regulaminem dostępnym na stronie, gdzie jest to wyjaśnione bardziej szczegółowo.

Tak. W naszym zespole mamy konserwatorkę, która skrupulatnie zajmie się konserwacją, odnową przyjmowanych obrazów, a także renowacją rzeźb. Lepszy stan obiektu zwiększa jego szanse na najkorzystniejszą sprzedaż. Przy każdym obiekcie podpisujemy umowę na realizację prac konserwatorskich i restauratorskich. Opłata za wykonaną usługę pobierana jest po sprzedaży lub przy odbiorze pracy. Wszystkie zabiegi mające na celu poprawę stanu zachowania danego dzieła będą z Tobą szczegółowo omawiane. Otrzymasz także dokumentację konserwatorską z przeprowadzonych prac.

Nie. Przyjmujemy również obiekty do stałej oferty Sopockiego Domu Aukcyjnego w Bydgoszczy. Aktualna oferta znajduje się na stronie www.sda.bydgoszcz.pl w zakładce Oferta Galeryjna.

Współpracujemy z Bydgoskim Centrum Sztuki, z którym dzielimy przestrzeń w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 47. Bydgoskie Centrum Sztuki im. Stanisława Horno-Popławskiego powstało z inicjatywy Fundacji Take Care. Jest ośrodkiem kulturalnym, który organizuje wystawy, prelekcje i spotkania z artystami, a także prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą. BCS dysponuje ciekawą przestrzenią wystawienniczą. Napisz e-maila na adres bcs@horno.pl i zapytaj o możliwość zorganizowania Twojej wystawy.

Oczywiście. Wyślij e-maila na adres bydgoszcz@sda.pl, dołączając zdjęcia kilku swoich prac wraz z notką na swój temat. Odpowiadamy na wszystkie zgłoszenia. Możesz też do nas zadzwonić, chętnie odpowiemy na Twoje pytania.