Jak sprzedać?
Jako instytucja, profesjonalnie zajmująca się sprzedażą dzieł sztuki, pozyskujemy obiekty zarówno sztuki dawnej, jak i współczesnej.

Formularz zgłoszeniowy, który dostarczy nam niezbędnych informacji o proponowanym do sprzedaży obiekcie, można złożyć poprzez stronę internetową, mailowo pod adresem bydgoszcz@sda.pl lub osobiście w oddziale.

Wstępna ocena dzieła sztuki jest bezpłatna. Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z nadawcą wiadomości.
STRONA
W TWÓRCZEJ
ROZBUDOWIE
OTWARCIE
NIEBAWEM
SOPOCKI DOM AUKCYJNY BYDGOSZCZ
UL.JAGIELLOŃSKA 47
TEL. 602 593 826
Więcej informacji: bydgoszcz@sda.pl