Artyści - Marta Rzepińska

Marta Rzepińska

1992

Artystka jest absolwentką Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie, na specjalności artystycznej metaloplastyka. W 2017 roku obroniła z wyróżnieniem dyplom magisterski na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuję się rzeźbą, instalacją, rysunkiem, grafiką, projektowaniem.

Obiekty artysty w ofercie